Održan drugi sastanak Nadzornog odbora projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

  • Slika /slike/Vijesti/EPPR/Vizual.jpg
  • Slika Print screen sudionika sastanka
  • Slika Print screen sudionika sastanka

Dana 26. travnja 2021. godine u organizaciji Državne geodetske uprave održan je drugi sastanak Nadzornog odbora projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ koji je sufinanciran iz Kohezijskog fonda.

Članovi Nadzornog odbora su dr. sc. Damir Šantek dipl. ing. geod., glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, Igor Kreitmeyer, ravnatelj uprave za zaštitu prirodu u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Maja Pupačić, dipl. ing. geod., načelnica Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu.

Glavni ravnatelj dr. sc Damir Šantek istaknuo je da Državna geodetska uprava prati i usmjerava rad vanjskih izvođača s velikom pozornošću obzirom da rezultati ovog projekta utječu na upis u katastarski operat posebnih pravnih režima koji su uspostavljeni na katastarskim česticama zaštićenih dijelova prirode iz kategorije nacionalnih parkova, parkova prirode i strogih rezervata koji su označeni kao nacionalno dobro.

Ravnatelj uprave za zaštitu prirode g. Kreitmeyer izrazio je zadovoljstvo tijekom projekta i ozbiljnošću pristupa provedbi tih aktivnosti od strane Državne geodetske uprave. Pozvao je projektni tim i sve izvršitelje usluga da se povežu sa Javnim ustanovama, kako bi rezultati svih planiranih aktivnosti bile na zadovoljstvo svih sudionika.

Voditelj projekta Mladen Pandža dipl. ing. geod. je izvijestio članove Nadzornog odbora o provedbi projekta za period siječanj-ožujak 2021. godine. Projekt je ukupne vrijednosti 36.766.828,94 kn i bit će završen krajem 2022. godine, te će se temeljem provedenih usluga osigurati preduvjeti za upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama i nekretninama u zaštićenim područjima (ujedno i područjima ekološke mreže Natura 2000) u službenim registrima (katastru i zemljišnim knjigama) te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za RH.Pisane vijesti