Održan radni sastanak u okviru realizacije CROLIS projekta

Slika /slike/Vijesti/CROLIS/LIFE-CROLIS-LOGO.jpg

Dana 10. ožujka 2023. u Državnoj geodetskoj upravi je održan radni sastanak na temu realizacije aktivnosti iz CROLIS projekta. Isti se bavi razvojem i uspostavom informacijskog sustava za praćenje zemljišta koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovu, korištenju i upravljanju zemljištem. 

Tema sastanaka je bila stručna rasprava vezana za Normirani digitalni model površina koji Državna geodetska uprava treba izraditi sukladno potpisanom ugovoru. Normirani digitalni model površina (engl. Normalized Digital Surface Model – nDSM) predstavlja razliku između Digitalnog modela reljefa (DMR) i Digitalnog modela površina (DSM) te naglašava objekte u relativnom odnosu prema tlu (umjetni objekti i vegetacija; drveće ili grmlje) ili objekte na tlu (ravna područja, cesta,..).
Na sastanku su sudjelovali predstavnici projekta, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao vodećeg korisnika i potpisnika ugovora o bespovratnim sredstvima te predstavnici partnera i korisnici na projektu ispred  Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), Hrvatskih šuma d. o. o. i Ekonerga d. o. o. Državnu geodetsku upravu na sastanku su predstavljali  mr. sc. Tomislav Ciceli, Igor Vilus te Slavko Kavšek koji su ujedno i prezentirali rezultate analize na izvorima koji će biti korištene za potrebe realizacije navedene aktivnosti.
 
CROLIS je prihvaćen za financiranje iz programa LIFE u visini od 55% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno gotovo 2,6 milijuna eura. Više o projektu dostupno je na poveznici.

Pisane vijesti