Održan sastanak Savjetodavnog tijela glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave

  • Slika /slike/Vijesti/Savjetodavno tijelo/2021/Savjetovanje_DGU_7.jpg
  • Slika Sudionici sastanka za stolom
  • Slika
  • Slika Sudionici sastanka za stolom
  • Slika Sudionici sastanka za stolom
  • Slika dr. sc. Damir Šantek
  • Slika Sudionici sastanka za stolom
  • Slika Sudionici sastanka za stolom

Dana 13. rujna 2021. godine u Državnoj geodetskoj upravi održan je drugi radni sastanak Savjetodavnog tijela glavnog ravnatelja.

Sastanku su nazočili imenovani članovi iz Državne geodetske uprave (DGU), Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog geodetskog društva, Hrvatskog kartografskog društva, Geodetske škole u Zagrebu i Hrvatske udruge poslodavaca - Udruge geodetsko geoinformatičke struke.

Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., izložio je glavne aktivnosti DGU u prethodnom razdoblju osobito se osvrnuvši na aktivnosti vezane uz izradu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030., te nacrta prijedloga Zakona o naseljima koji su trenutno u proceduri u Hrvatskom saboru.

Nadalje, istaknuto je kako su od 1. rujna 2021. godine stupanjem na snagu Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 92/21, 93/21, 95/21) ukinute upravne pristojbe iz nadležnosti Državne geodetske uprave. Također je napomenuto kako je nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, koji je trenutno u postupku upućivanja u proceduru Vladi Republike Hrvatske, predloženo ukidanje naplate većine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije iz službenih evidencija DGU-a čime će se u značajnoj mjeri postići rasterećenje gospodarstva.
 
Osobito su naglašene i aktivnosti na projektima “Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa”  te  “Uspostava e-Registra zgrada” koje se odvijaju predviđenom dinamikom i u planiranim rokovima.
 

Pisane vijesti