Održani sastanci sa predstavnicima JLS-a na temu „Uspostave e-registra zgrada“

  • Slika /slike/Vijesti/e-registar zgrada/Registar zgrada2.jpg
  • Slika Naslovni slajd prezentacije Uspostava e-Registra zgrada
  • Slika
  • Slika

Dana 12. i 13. listopada 2021. godine održani su sastanci sa predstavnicima gradova i općina sa područja Varaždinske županije vezano za provedbu ugovora „Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada“.
 

Uz predstavnike 28 gradova i općina sa područja Varaždinske županije, sastanku su prisustvovali Irena Magdić, dipl. ing. geod., načelnica Sektora za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre, dr. sc. Mario Mađer dipl. ing. geod., voditelj Službe za posebne registre te predstavnici izvoditelja.
 
Zbog trenutne epidemiološke situacije vezane uz pandemiju bolesti COVID-19 sastanak je održan virtualnim putem.
 
Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kojima se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financija projekt „Uspostava e-Registra zgrada“.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Pisane vijesti