Pravilnici

Zbirka kartografskih znakova 

Tehničke specifikacije za geodetske elaborate

Dodaci Tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate

Tehničke specifikacije za izradu DKP i DGE

Dodaci Tehničkim specifikacijama za izradu DKP i DGE

Tehničke specifikacije za određivanje koordinata 

Upute i objašnjenje

Primjeri GE 1-23

  • Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023) 

​​Katalog podataka Državne geodetske uprave

Tehničke specifikacije za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapisa

Dodatak 1 - Razmjenski format zapisa za potrebe izrade digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture (DGEI) v. 4.0

DXF PREDLOŠCI v. 4.0

PRIMJER DGEI Elektroenergetska infrastruktura

PRIMJER DGEI Elektroničko komunikacijska infrastruktura

Dodatak 2 - Razmjenski format zapisa za inicijalni uvoz v 4.0

Dodatak 3 - Predlošci sastavnih dijelova elaborata

Dodatak 4 - Predložak Izjave, Potvrde, Obavijesti, Pisane primjedbe

Možda vas zanima i...