Otvaranje radova na katastarskoj izmjeri na području Općine Rešetari u okviru provedbe Godišnjeg programa katastarskih izmjera

  • Slika /slike/Vijesti/Višegodišnji_program/2024/Svečano otvaranjeZapolj1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 10. travnja 2024. glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić, načelnik Općine Rešetari, Zlatko Aga, župan Brodsko posavske županije, Danijel Marušić i pročelnik Područnog ureda za katastar Slavonski Brod, Ivica Stipetić otvorili su radove na katastarskoj izmjeri koja se provodi temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2024. godinu na području katastarskih općina Adžamovci i Brđani.

Provedbom postupka obnove katastra i zemljišnih knjiga temeljem provedene katastarske izmjere osigurat će se ažurni podaci o nekretninama koji su važni za razvoj Općine Rešetari na način da osiguravaju nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša, održiv razvoj.
 
„Danas smo ovdje u Općini Rešetari kako bi obilježili važan trenutak za ovu lokalnu zajednicu.  Započinjemo katastarsku izmjeru i obnovu zemljišne knjige za novu općinu Zapolje temeljem programa Vlade RH koja je prepoznala da sređene evidencije o nekretninama pridonose razvoju lokalne sredine. Pozivam sve stanovnike Zapolja da se aktivno uključe u katastarsku izmjeru kojom će se omogućiti da svaka katastarska čestica u konačnici bude evidentirana u katastru i u zemljišnim knjigama i bude usklađena sa stvarnim stanjem na terenu. “, rekao je glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić.
 
„Uz financijska sredstva koje je osigurala Vlada RH i Državna geodetska uprava dobili smo mogućnost sređivanja katastra i zemljišne knjige i osnivanje nove katastarske općine Zapolje. Županija je nedavno preuzela poslove imovinsko-pravnih poslova za nekretnine u vlasništvu države na svom području pa ćemo na taj način olakšati I postupke u provedbi katastarske izmjere.“, istaknuo je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga. Rekao je kako su za svaki daljnji kvalitetan razvoj jedinica lokalne samouprave bitni sređeni imovinsko-pravni odnosi.
 
„Ovo je jedan veliki iskorak za našu zajednicu jer nema razvoja gospodarstva niti društva u cjelini bez sređenih evidencija nakon provedenih katastarskih izmjera. Svima u ovom projektu se zahvaljujem jer je ovo izuzetno važno za cijelu Županiju. Svi smo zajedno prepoznali nužnost ovakvih projekata jer moramo naglasiti važnost sređenosti imovinsko-pravnih odnosa i zemljišno-knjižnih podataka za cjelokupni život i gospodarski razvoj“, naglasio je župan Brodsko-posavske županije dr.sc. Danijel Marušić prilikom svečanog otvaranja radova.
 
Državna geodetska uprava će po dovršetku ovog postupka osigurati podatke o nekretninama u realnom vremenu i kroz mrežne servise, čime će pridonijeti razvoju svima onima koji će koristiti podatke o nekretninama dostupne digitalnim putem.
 
Na svečanom otvaranju radova prisustvovali su i voditelj Odjela za katastar nekretnina Nova Gradiška, Mladen Lalić, pročelnik za opću upravu i imovinsko pravne poslove Brodsko posavske županija, Leo Mario Pavić i predstavnici tvrtki izvođača radova.

Pisane vijesti