Otvoren kartozid u Ivancu

  • Slika /slike/Vijesti/KARTOZID/2022/2.jpg
  • Slika Kartozid u Ivancu

Dana 11. siječnja 2022. godine službeno je otvoren kartozid grada Ivanca koji je postavljen u centru grada na pročelju Kina Ivanec.  

Kartozid su svečano otvorili glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., gradonačelnik grada Ivanca Milorad Batinić i pročelnica područnog ureda za katastar Varaždin Alenka Rezo, dipl. ing. geod., sa suradnicima.

Dimenzije kartozida su 5 x 3 m, a sastoji se od dva prikaza, perspektivnog prikaza administrativnog područja grada Ivanca i plana grada.

Pisane vijesti