Otvorenje radova katastarske izmjere Nacionalnog parka Risnjak

  • Slika /slike/Vijesti/ERDF/Parkovi prirode/Risnjak.jpg
  • Slika Dr. sc. Damir Šantek ispred obavjesne ploče rukuje se s ravnateljem Nacionalnog parka Risnjak.
  • Slika Izvođači i glavni ravnatelj DGU ispred obavjesne ploče.

Dana 15. srpnja 2021. godine, otkrivanjem informativne ploče u mjestu Razloge, započela je provedba katastarske izmjere na području Nacionalnog parka Risnjak kao dio projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima KK.06.5.2.06.0001“.

Otvarajući svečanost, glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek naglasio je da je Državna geodetska uprava prijavom na ovaj projekt prepoznala potrebu za provedbom takvog jednog strateškog projekta na državnoj razini te u svojstvu prijavitelja odgovornog za sveukupnu provedbu projekta preuzela odgovornost za ispravnu i pravovremenu provedbu projektnih aktivnosti kao i urednog postizanja neposrednih rezultata i pokazatelja uspješnosti projekta. Nadalje, ovakvim pristupom projektu vodili smo nadasve računa i o osiguranju održivosti rezultata projekta budući da je vođenje, održavanje i pohranjivanje podataka o posebnom pravnom režimu i granicama zaštićenih područja, kad se oni jednom upišu u katastarski operat, zakonska obveza Državne geodetske uprave, kao i daljnje održavanje funkcionalnosti Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra te drugih javnih preglednika.

Ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Risnjak“ Mario Antolić istaknuo je važnost ovog projekta kojim se u cijelosti definira granica parka sa upisom pravnog režima, te također provođenje ove katastarske izmjere koje će riješiti stanje u prostoru kao i pitanje vlasništva na nekretninama, a sve sa ciljem boljeg upravljanja nacionalnim parkom.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.Stranica