Vlada RH prihvatila je Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu

  • Slika /slike/Vijesti/NIPP/NIPP_VRH_1.jpg
  • Slika Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek na sjednici Vlade podnosi Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a

Državna geodetska uprava, sukladno obvezama iz Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN br. 56/13, 52/18 i 50/20), izradila je prijedlog Izvješća o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu te ga je uputila Vijeću NIPP-a na usvajanje, a potom na prihvaćanje Vladi RH.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 241. sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine donijela je Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu.

U izvješću su navedene osnovne aktivnosti na uspostavi Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) u 2019. godini. Vidljiv je napredak u uspostavi NIPP-a koji se posebno očituje u većoj dostupnosti prostornih podataka javnog sektora na transparentan i interoperabilan način. Bilježi se napredak u porastu broja mrežnih usluga tijekom 2019. godine, koji u odnosu na 2018. godinu iznosi 32%. Izrađen je preglednik GeoHrvatska koji na jednostavan i intuitivan način omogućava korisniku da uz pomoć svoje lokacije upozna i istraži prostor koji ga okružuje, i to korištenjem službenih prostornih podataka subjekata NIPP-a. Redovito se održavaju registri NIPP-a, tako da je do kraja 2019. godine u Registru subjekata NIPP-a upisano 37 različitih institucija, koji su Registru izvora podataka NIPP-a prijavili 423 različita izvora prostornih podataka. Državna geodetska uprava održala je niz radionica i godišnju konferenciju u cilju jačanja kapaciteta i širenja svijesti o NIPP-u.

Pored ovog napretka potrebna su daljnja ulaganja javnopravnih tijela kako bi prostorni podaci bili dostupni za ponovnu uporabu te kako bi se ispunile obveze u pogledu provedbe EU Direktive INSPIRE.

Sjednicu Vlade na kojoj je usvojeno Izvješće možete pogledati putem poveznice.

Pisane vijesti