Potpisan ugovor za usluge ažuriranja Temeljne topografske baze i listova TK25

Slika /slike/Vijesti/Potpisi/TK25_potpis.jpg

Dana 26. kolovoza 2019. godine u prostorijama Državne geodetske uprave potpisan je ugovor o javnoj nabavi usluga ažuriranja podataka Temeljne topografske baze (TTB) i listova topografskih karata u mjerilu 1:25000 (TK25).

Nakon uspješnog dovršetka postupka javne nabave ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. potpisao je ugovor o javnoj nabavi usluga ažuriranja podataka Temeljne topografske baze (TTB) i listova topografskih karata u mjerilu 1:25000 (TK25) s predstavnikom najpovoljnijeg ponuditelja, tvrtkom Geoprojekt d.o.o. Zagreb.

Potpisivanju Ugovora nazočili su i zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, dipl.ing.geod., Ksenija Kečević, dipl.oec. načelnica Sektora za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove i Igor Vilus, dipl.ing.geod. voditelj Službe za topografsku izmjeru i državne karte.
 
Time je otpočeo novi ciklus ažuriranja podatka TTB i TK25 za ukupno 48 listova TK25 s rokom izvršenja 6 mjeseci od potpisa Ugovora. Ažuriranjem ovih listova Državna geodetska uprava nastavlja sa započetim ciklusom ažuriranja službenih prostornih podataka, a dovršetkom ovoga posla biti će ažurirano 80% podataka TTB i listova TK25.Pisane vijesti