Sastanak glavnog ravnatelja dr. sc. Damira Šanteka s pročelnicama/ima područnih ureda za katastar

Slika /slike/Vijesti/sastanak1/Sastanak s procelnicima.jpg

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc Damir Šantek, dipl. ing. geod. 12. studenog 2020. godine održao je redovni radni sastanak s pročelnicama/ima područnih ureda za katastar koji je, s obzirom na epidemiološke mjere, održan u virtualnom okruženju.

Glavni ravnatelj DGU osvrnuo se na prethodno razdoblje od zadnjeg održanog sastanka, s naglaskom na dovršene aktivnosti u tom razdoblju, kao što su projekti financirani iz sredstava Europske unije (Edukacija službenika DGU u postupcima homogenizacije, nadogradnja CROPOS-a, uspostava informacijskog sustava državne granice, uspostava STOKIS-a, uspostava Sustava katastra infrastrukture), dovršetak potpunog digitalnog poslovanja u postupcima izrade te pregled i potvrđivanje te provedba geodetskih elaborata, dovršetak izrade nove generacije DOF5 za istočni dio Republike Hrvatske, dovršetak aktivnosti na novim e-uslugama u odnosu na podatke Registra prostornih jedinica, dovršetak redizajna Geoportala NIPP-a, izrada preporuka za standardizaciju geografskih imena i dr..

U nastavku sastanka glavni ravnatelj prezentirao je glavne smjernice rada Državne geodetske uprave, a sve sukladno Programu Vlade RH 2020. - 2024., te najavio donošenje Provedbenog programa Državne geodetske uprave 2021.-2024. koji se odnosi na mandatno razdoblje čelnika tijela, u kojem će detaljnije biti razrađene provedbene mjere, kao i njihovi rezultati.

S pročelnic/ama/ima su raspravljene i sve aktualne teme u redovnom poslovanju katastarskih ureda te je utvrđeno da katastarski uredi sve svoje poslove obavljaju bez zastoja unatoč pojačanim aktivnostima u svim segmentima poslovanja, a posebno u okolnostima uvođenja posebnih epidemioloških mjera u tijelima državne uprave.
 

Pisane vijesti