Produljenje roka za dostavu iskaza interesa, za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije, do 19. siječnja 2018. godine do 15:00 sati.

U ime DGU, Jedinica za provedbu projekta, poziva sve zainteresirane Savjetnike da iskažu interes za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije.

Republika Hrvatska dobila je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pokrivanje troškova Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR), dio kojih sredstava namjerava iskoristiti za pokrivanje prihvatljivih isplata prema Ugovoru za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije, br. nabave IA/ILAS-C3-5/CQ/17/185.

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije je projekt Vlade Republike Hrvatske koji je ratificiran Zakonom o ratifikaciji Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za IISZA Projekt, te je pokrenut s ciljem modernizacije sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državne uprave sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

U ime DGU, Jedinica za provedbu projekta, poziva sve zainteresirane Savjetnike da iskažu interes za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije. Natječaj će se provoditi po procedurama odabira prema kvalifikacijama Savjetnika navedenima u Smjernicama Svjetske banke. Oglas poziva za dostavu ponuda objavljen je u Narodnim novinama broj 123, od 12. prosinca 2017. godine. Oglas za produljenje roka za dostavu iskaza interesa do 19. siječnja 2018. godine do 15:00 sati, objavljen je u Narodnim novinama broj 2, od 5. siječnja 2018. godine.

Produljenje oglasaPisane vijesti