Sređivanje imovinskopravnog, geodetsko-katastarskog i gospodarskog stanja u dolini rijeke Neretve

  • Slika /slike/Vijesti/Opuzen_2018/Zajednicka.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 13.9.2018. u Gradu Opuzenu je održano obilježavanje 20 godina od pokretanja inicijative za provedbom katastarskih izmjera i obnovom/osnivanjem zemljišnih knjiga na području doline rijeke Neretve.

Na skupu su ispred Državne geodetske uprave prisustvovali ravnatelj dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. načelnici sektora Antonio Šustić i dr.sc. Nikola Vučić, pročelnica Katja Bego, voditelji Ante Vladimir i Tihomir Herceg, a od ostalih uzvanika saborski zastupnik gospodin Branko Bačić te svi gradonačelnici i načelnici općina s područja doline rijeke Neretve.

Prema Odluci o mjerama za Sređivanje imovinskopravnog, geodetsko-katastarskog i gospodarskog stanja u dolini rijeke Neretve (NN 126/2000) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, u dolini rijeke Neretve obavljene su i trenutno se obavljaju brojne aktivnosti u cilju sređivanja evidencija katastra i zemljišnih knjiga.

U tom cilju Državna geodetska uprava je sukladno navedenoj Odluci u suradnji s Ministarstvom pravosuđa obavila sljedeće:
  • Katastarska izmjera i elaborati katastarske izmjere dovršeni su za ukupno područje doline rijeke Neretve 18.101 ha sukladno Odluci.
  • Novi katastarski operati i obnovljena odnosno osnovana zemljišna knjiga izrađeni za ukupno 9 katastarskih općina ukupne površine 8.130 ha. Izlaganja na javni uvid katastarskih podataka sa istovremenom obnovom odnosno osnivanjem zemljišnih knjiga u tijeku je za 5 katastarskih općina. Za započinjanje postupka izlaganja na javni uvid sa istovremenom obnovom odnosno osnivanjem zemljišnih knjiga pripremljeni su podaci za preostalih 8 katastarskih općina.
Svi navedeni poslovi su obavljani na području gradova Metković, Opuzen, Ploče te općina Pojezerje, Kula Norinska, Zažablje i Slivno.

Stranica