Digitalna transformacija: „ELABORAT BEZ PAPIRA“!

Slika /slike/Vijesti/SGDE/SDGE_prikaz1.jpg

Od 16. srpnja 2020. godine uvodi se potpuno digitalno postupanje u svim poslovnim procesima koji se odnose na digitalne geodetske elaborate predane putem SDGE sustava u ZIS.

Od uvođenja digitalnog geodetskog elaborata 01. rujna 2018. godine do danas, broj digitalno predanih elaborata se kontinuirano povećava te se zadnjih nekoliko mjeseci kreće oko 73% što je vidljivo i iz grafičkog dijagrama na slici:

Digitalno vs analogno
Na web stranicama Državne geodetske uprave 29. svibnja 2020. godine, pod naslovom Uvođenje digitalnog potpisa u poslovnim procesima izrade digitalnih geodetskih elaborata putem SDGE – nastavak aktivnosti“ najavljen je prelazak na potpuno digitalno postupanje.

Od 05. lipnja 2020. godine uvedeno je obavezno digitalno potpisivanje propisanih sastavnih dijelova elaborata izrađenih i predanih na pregled i potvrđivanje putem SDGE sustava, a u katastarske urede i dalje se dostavljao analogni primjerak elaborata.

Od 16. srpnja 2020. godine uvodi se potpuno digitalno postupanje u svim poslovnim procesima koji se odnose na digitalne geodetske elaborate predane putem SDGE sustava u ZIS i ukida se obveza dostave u katastarske urede i analognog primjerka elaborata.
 
Za potrebe prelaska na potpuno digitalno postupanje izvedene su nadogradnje oba važna sustava Državne geodetske uprave – SDGE-a i ZIS-a - te je servisnim putem  omogućena visoka razina razmjene svih potrebnih informacija i dokumenata između ova dva sustava i njihovih korisnika, neposredno i posredno, sve kako bi se omogućila potpuna digitalizacija svih postupaka vezanih uz izradu, pregled i potvrđivanje te provedbu geodetskih elaborata bez dostave analognih dokumenata u katastarske urede, ali i zemljišnoknjižne odjele (kada je to moguće).
 
Ovisno o vrsti potvrde elaborata razrađeni su različiti scenariji postupanja nakon što elaborat bude pregledan i spreman za potvrđivanje. Priručnik s detaljnim postupanjem za svaki od scenarija može se preuzeti u SDGE na modulu Pomoć -> Priručnici -> Digitalno postupanje OIG 20200716.
 
Kao što je i najavljeno, za sve digitalne elaborate koji nisu bili digitalno potpisani, a predani su na pregled i potvrđivanje prije obaveze digitalnog potpisivanja sastavnih dijelova koja je uvedena 05.lipnja 2020. godine, u slučajevima kada nakon isporuke ove nadogradnje za potpuno digitalno postupanje bude donesen zaključak katastarskog ureda, korisnici SDGE sustava morat će, radi kontrolnih mehanizama koji su u međuvremenu uvedeni, sve sastavne dijelove digitalno potpisati prije ponovnog slanja elaborata ispravljenog prema zaključku.

Od 16. srpnja 2020. godine oni izvoditelji koji geodetske elaborate budu i dalje izrađivali u analognom obliku obavezni su provesti kontrolu sastavnih dijelova analognog geodetskog elaborata za sve elaborate koji se predaju na pregled i potvrđivanje putem pisarnice katastarskog ureda. Zahtjevu za pregled i potvrđivanje, uz analogni elaborat obavezno se prilaže ZIP datoteka sa standardiziranim sadržajem i nazivima datoteka, kao i Izvješće o kontroli sastavnih dijelova za analogni elaborat.
 
Naime, uz unapređenje postupanja za digitalne geodetske elaborate, nadograđena je i postojeća kontrola sastavnih dijelova analognog geodetskog elaborata u SDGE tako da sustav, kao i za digitalne geodetske elaborate, ovisno o odabranim parametrima (svrhama, metodi izrade, ZK stanju, potrebi) provjerava da elaborat sadrži sve propisane sastavne dijelove te generira:
  • ZIP datoteku sa standardiziranim nazivima datoteka i ostalim potrebnim informacijama za učitavanje u ZIS (koje sastavne dijelove potpisuje OIG, koji sastavni dijelovi se šalju u ZK)

  • Izvješće o kontroli sastavnih dijelova za analogni elaborat kojim izvoditelj dokazuje da elaborat ima sve potrebne sastavne dijelove za unesene parametre

 
Prilikom učitavanja sastavnih dijelova analognih elaborata u ZIS provodi se kontrola sadržaja ZIP datoteke i ukoliko ona ne sadrži sve potrebne informacije jer nije prošla kontrolu sastavnih dijelova analognog geodetskog elaborata u SDGE, sadržaj elaborata neće biti moguće učitati u ZIS i pregled elaborata neće biti moguć. Iz tog razloga, pisarnica katastarskog ureda neće zaprimati zahtjeve za pregled i potvrđivanje analognih elaborata ukoliko uz zahtjev nije priloženo Izvješće o kontroli sastavnih dijelova za analogni elaborat. Na ovaj način, omogućava se izvoditeljima da sami provedu dio kontrola i predaju elaborat koji zadovoljava sve formalne uvjete za pregled i potvrđivanje, čime se štedi vrijeme svih uključenih u poslovne procese zaprimanja i pregleda i potvrđivanja elaborata.

Prelazak na potpuno digitalno postupanje u poslovnim procesima izrade, pregleda i provedbe digitalnih geodetskih elaborata je velika reforma iz nadležnosti Državne geodetske uprave i digitalne transformacije cijele geodetske stručne zajednice te može poslužiti kao primjer uspješno ostvarenog G2B (Government-to-Business) modela poslovanja između tijela državne uprave i gospodarstva. Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) uz primjenu automatizama i složenih geometrijskih i računskih algoritama osigurava standardiziranu i pouzdanu izradu sastavnih dijelova i sadržaja elaborata, a Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra i (ZIS) osigurava njegovu brzu i sigurnu provedbu u katastru i zemljišnoj knjizi te sa ovim danom  možemo reći da je „ELABORAT BEZ PAPIRA“ postao realnost.
 
„Ljudi su ključ svake transformacije, ljudi su pokretači promjena!“


Pisane vijesti