Započeli radovi na katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za dio katastarske općine Visočane te Islam Latinski

  • Slika /slike/Vijesti/Višegodišnji_program/2024/Poličnik/Svečano otvaranje_Općina Poličnik2.jpg
  • Slika Radni sastanak u Općini Poličnik
  • Slika Načelnik Općine Poličnik Davor Lončar, zamjenica glavnog ravnatelja Maja Pupačić i glavni ravnatelj Antonio Šustić
  • Slika Svečano otvaranje radova k.o. Visočane i Islam Latinski

Radovi na katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za dio katastarske općine Visočane te dio katastarske općine Islam Latinski,  u okviru provedbe Godišnjeg programa katastarskih izmjera za 2024. godinu, započeli su u četvrtak, 4. srpnja 2024. godine. Dovršetkom izmjera na ovim katastarskim općinama, u potpunosti će se pokriti područje Općine Poličnik, čime će se stvoriti preduvjeti za obnovu katastra i zemljišnih knjiga na ovom području.

Radove su otvorili glavni ravnatelj Državne geodetske uprave (DGU) Antonio Šustić i načelnik Općine Poličnik Davor Lončar u prisustvu zamjenice glavnog ravnatelja DGU-a Maje Pupačić, pročelnika Područnog ureda za katastar Zadar Nenada Javorana i u prisustvu predstavnika geodetskih izvoditelja.

Katastarska izmjera i obnova zemljišne knjige za dio k.o. Visočane i dio k.o. Islam Latinski koji pripadaju Općini Poličnik provodi se u okviru Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja 2021. - 2030. “ Državna geodetska uprava i Općina Poličnik su dugogodišnji partneri u poslovima katastarskih izmjera obzirom da je Općina Poličnik svjesna važnosti sređenih zemljišnih evidencija  na kojima se temelji pokretanje svih investicijskih i razvojnih projekata kojim se na posredan način podiže kvaliteta života svih građana.“, istaknuo je glavni ravnatelj Šustić. Dodao je kako je zadovoljan dosadašnjim tijekom provedbe Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera, suradnjom s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i odazivom lokalnog stanovništva te pozvao građane s područja ovih katastarskih općina da se odazovu pozivu Državne geodetske uprave i da budu aktivni sudionici katastarske izmjere.

S tim se složio i načelnik Općine Poličnik Davor Lončar, istaknuvši korist koju provedba Višegodišnjeg programa donosi razvoju lokalne sredine. „Prije svega, građanima je omogućeno da u skraćenom roku i bez dodatnih troškova riješe svoje imovinsko-pravne odnose, a ažurne i točne zemljišne knjige temelj su daljnjeg gospodarskog i turističkog razvoja, kako na lokalnoj i regionalnoj, tako i nacionalnoj razini“, smatra Lončar. Istaknuo je kako će dovršetkom izmjera ovih katastarskih općina biti sređeni imovinsko- pravni odnosi na području čitave Općine Poličnik.

Katastarske izmjere na području Općine Poličnik u svrhu izrade katastra nekretnina započele su 2009. godine i to na području k. o. Poličnik, a provedba daljnjih izmjera nastavljena je 2013. godine na području k. o. Briševo, zatim 2014. godine za k. o. Murvica. Godišnjim programom katastarskih izmjera za 2022. godinu obuhvaćene su k. o. Dračevac Ninski i dio k.o. Suhovare.

Pisane vijesti