Katastar infrastrukture

Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni u skladu s Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, osnovati i voditi vlasnici, odnosno njihovi upravitelji. Katastar infrastrukture sadržava podatke o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i adresama njihovih vlasnika, odnosno upravitelja. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi i drugi objekti koji joj pripadaju elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.
 
Katastar infrastrukture sastoji se od pisanog i grafičkog dijela.
Pisani dio katastra infrastrukture sastoji se od popisa infrastrukture i popisa vlasnika i upravitelja  infrastrukture.
Grafički dio katastra infrastrukture sastoji se od plana  infrastrukture i zbirke geodetskih elaborata  infrastrukture.
 
Tehnički opis
 

  • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM i HVRS71

  • oblik: digitalni  / analogni

  • format podataka: vektor / raster

  • format isporuke: .DWG, .SHP, / .TIFF, .JPEG, .PDF, .DJVU

 
Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).

Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.