Topografska karta 1:25 000 (TK25)

Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske.
Osnovni izvornik za izradu TK25 je aerofotogrametrijsko snimanje, topografski podaci i digitalni model reljefa. TK25 se izrađuje prema odgovarajućim Tehničkim specifikacijama proizvoda. Glavne skupine objekata koje su prikazane na TK25 su stalne točke geodetske osnove, građevinski i drugi objekti, vodovi i objekti vezani uz vodove, prometnice i objekti vezani uz promet, vegetacija i vrste zemljišta, vode i objekti vezani uz vode, visinska predstava terena i reljefni oblici, državna granica, okvir i opis karte s koordinatnom mrežom te zemljopisna imena. Svi topografski podaci na TK25 prikazani su s istom važnošću i s određenim stupnjem generalizacije.
U razdoblju od 1996. do 2010. godine TK25 je izrađen u 5. i 6. zoni Gauss-Krügerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841.
Od 2011. godine TK25 se izrađuje u novoj podjeli na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80 (promijenjena je orijentacija lista). Do 2020. godine obnovljeno/ažurirano je oko 80 % svih listova TK25 u novom formatu.
TK25 se koristi u poslovima prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stručnoj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju  i održavanju, akcijama spašavanja za turističke i rekreativne aktivnosti i sl.


Tehnički opis:

TK25 prema podjeli na listove u HTRS96

 • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM i HVRS71

 • mjerilo: 1 : 25 000

 • godina izrade: od 2011. godine

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format isporuke: .TIFF + .TFW

 • broj listova: 365 / 539

 • veličina lista: 50 x 72 cm

 • list obuhvaća površinu: 15 000 ha

 • tisak: višebojni

TK25 prema podjeli na listove u 5. i 6. Zoni

 • koordinatni sustav: 5. i 6. zona Gauss-Krügerove kartografske projekcije, te transformirane u novi službeni

 • referentni koordinatni sustav HTRS96/TM

 • mjerilo: 1 : 25 000

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format isporuke: .TIFF + .TFW

 • broj listova: 594 / 594

 • veličina lista: 50 x 70 cm

 • list obuhvaća površinu: 13 745 ha

 • tisak: višebojni

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).

Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.