Službene državne karte i ostale karte

Digitalna ortofotokarta

Digitalna ortofotokarta (DOF) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000  (DOF5) za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Ortofotokarta izrađuju se sukladno odgovarajućim Tehničkim specifikacijama.
U sklopu novih katastarskih izmjera izrađuju se digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:2000 (DOF2) i to samo za područje katastarskih općina u izmjeri.
 
Digitalna ortofotokarta izrađena je prevođenjem digitalne aerofotogrametrijske snimke (poznatih vrijednosti unutarnje i vanjske orijentacije) iz centralne u ortogonalnu projekciju uz upotrebu DMR-a odgovarajuće točnosti.
 
DOF5 sustavno se izrađuje od 2000. godine, a za cjelokupno područje Republike Hrvatske izrađen je iz snimanja 2011., 2014./2016., 2017./2018. i 2019./2020. godine.  
 
Tehnički opis

 • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM

 • mjerilo: 1: 5 000 / 1: 2 000

 • geometrijska rezolucija: 0,50 m/piksel / 0,20 m/piksel

 • oblik: digitalni / analogni

 • format isporuke: .TIFF + .TFW + .DWG

 • broj listova DOF5: Izrađeni broj listova DOF5prema godinama snimanja: 2011. - 10945 listova, 2014.-2016. - 10524 listova,  2017.-2018. - 10905 listova, 2019.-2020.godine  - 10750  listova

 • površina obuhvaćena listom DOF5: 600 ha

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).

Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Hrvatska osnovna karta

Hrvatska osnovna karta (HOK) je osnovna službena državna karta i izrađuje se umjerilu 1:5000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske.
Hrvatska osnovna karta, prijašnjeg naziva Osnovna državna karta, izrađivala se od šezdesetih godina prošlog stoljeća (1954. god.) do 2009. godine kada su zadnji listovi HOK-a pušteni u službenu uporabu. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 9802 lista HOK-a. Površina jednog lista obuhvaća područje od 675 ha prema staroj podjeli u Gauss-Krügeru. Osnovni izvornik za izradu HOK-a je aerofotogrametrijsko snimanje krupnijeg mjerila, a podaci na karti su prikazani s minimalnim stupnjem generalizacije.
HOK se koristi u poslovima detaljnog prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stručnoj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju i održavanju, akcijama spašavanja te za turističke i rekreativne aktivnosti i sl.
HOK je izrađen u 5. i 6. zoni Gauss-Krügerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a svi listovi su transformirani u HTRS96/TM sustav uz korištenje 7 parametarske transformacije.
Od 2011. godine listovi HOK-a se izrađuju u novoj podjeli na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80.

Tehnički opis

 

 • koordinatni sustav: 5. i 6. zona Gauss-Krügerove kartografske projekcije, te transformirane u novi službeni referentni koordinatni sustav HTRS96/TM

 • mjerilo: 1 : 5 000

 • godina izrade: 1954. - 2009.

 • oblik: digitalni  /  analogni

 • format isporuke: .TIFF + .TFW

 • skenirano u rezoluciji: 300 dpi

 • broj listova: 9665 / 9802

 • veličina lista: 50 x 70 cm

 • list obuhvaća površinu: 675 ha

 • tisak: višebojni

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).

Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).  
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Topografska karta 1:25 000 (TK25)

Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske.
Osnovni izvornik za izradu TK25 je aerofotogrametrijsko snimanje, topografski podaci i digitalni model reljefa. TK25 se izrađuje prema odgovarajućim Tehničkim specifikacijama proizvoda. Glavne skupine objekata koje su prikazane na TK25 su stalne točke geodetske osnove, građevinski i drugi objekti, vodovi i objekti vezani uz vodove, prometnice i objekti vezani uz promet, vegetacija i vrste zemljišta, vode i objekti vezani uz vode, visinska predstava terena i reljefni oblici, državna granica, okvir i opis karte s koordinatnom mrežom te zemljopisna imena. Svi topografski podaci na TK25 prikazani su s istom važnošću i s određenim stupnjem generalizacije.
U razdoblju od 1996. do 2010. godine TK25 je izrađen u 5. i 6. zoni Gauss-Krügerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841.
Od 2011. godine TK25 se izrađuje u novoj podjeli na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80 (promijenjena je orijentacija lista). Do 2020. godine obnovljeno/ažurirano je oko 80 % svih listova TK25 u novom formatu.
TK25 se koristi u poslovima prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stručnoj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju  i održavanju, akcijama spašavanja za turističke i rekreativne aktivnosti i sl.


Tehnički opis:

TK25 prema podjeli na listove u HTRS96

 • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM i HVRS71

 • mjerilo: 1 : 25 000

 • godina izrade: od 2011. godine

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format isporuke: .TIFF + .TFW

 • broj listova: 365 / 539

 • veličina lista: 50 x 72 cm

 • list obuhvaća površinu: 15 000 ha

 • tisak: višebojni

TK25 prema podjeli na listove u 5. i 6. Zoni

 • koordinatni sustav: 5. i 6. zona Gauss-Krügerove kartografske projekcije, te transformirane u novi službeni

 • referentni koordinatni sustav HTRS96/TM

 • mjerilo: 1 : 25 000

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format isporuke: .TIFF + .TFW

 • broj listova: 594 / 594

 • veličina lista: 50 x 70 cm

 • list obuhvaća površinu: 13 745 ha

 • tisak: višebojni

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).

Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Topografska karta 1:100 000 (TK100)

Topografska karta (TK100) je službena državna karta koja se izrađuje u mjerilu 1:100 000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske.
Topografska karta u mjerilu 1:100 000 izrađivala se u razdoblju od 1980. do 1984. godine. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 55 listova.
TK100 je izrađena u 5. i 6. zoni Gauss-Krügerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a svi listovi su transformirani u HTRS96/TM sustav uz korištenje 7 parametarske transformacije.

Tehnički opis

 • koordinatni sustav: 5. i 6. zoni Gauss-Krügerove kartografske projekcije, te transformirane u  novi službeni referentni koordinatni sustav HTRS96/TM

 • mjerilo: 1 : 100 000

 • godina izrade: 1980. - 1984.

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format isporuke: .TIFF + .TFW

 • skenirano u rezoluciji: 300 dpi

 • broj listova: 55 / 55

 • veličina lista: 50 x 70 cm

 • list obuhvaća površinu: 240 000 ha

 • tisak: višebojni

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).

Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Topografska karta 1:200 000 (TK200)

Topografska karta (TK200) je službena državna karta koja se izrađuje u mjerilu 1:200 000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske.
Topografska karta u mjerilu 1:200 000 izrađivala se u razdoblju od 1982. do 1986. godine. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 18 listova.
TK200 je izrađena u 5. i 6. zoni Gauss-Krügerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a svi listovi su transformirani u HTRS96/TM sustav uz korištenje 7 parametarske transformacije.

Tehnički opis

 • koordinatni sustav: 5. i 6. zoni Gauss-Krügerove kartografske projekcije, te transformirane u  novi službeni referentni koordinatni sustav HTRS96/TM

 • mjerilo: 1 : 200 000

 • godina izrade: 1982. - 1986.

 • oblik: digitalni  / analogni

 • format isporuke: .TIFF + .TFW

 • skenirano u rezoluciji: 300 dpi

 • broj listova: 18 / 18

 • veličina lista: 50 x 70 cm

 • list obuhvaća površinu: 580 000 ha

 • tisak: višebojni

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).

Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.

Topografski podaci u mjerilu 1:1 000 000

Digitalni vektorski podaci u ESRI Personal Geodata base datoteci (gdb) u mjerilu 1:1 000 000.
Mogu se koristiti kao podloga mnogim aplikacijama za planiranje, praćenje i analizu prostornih podataka.

Sadržaj baze podataka podijeljen je na 6 tema:

 • Administrativne granice

 • Hidrografija

 • Prometnice 

 • Izgrađena područja         

 • Visine

 • Nazivi

Tehnički opis

 • koordinatni sustav: HTRS96

 • mjerilo: 1: 1 000 000

 • oblik: digitalni

 • format podataka: vektor

 • format isporuke: .GDB

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023).

Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.