Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 581 vijesti.
Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek potpisao Ugovor o javnoj nabavi softvera za DGU i edukaciju članova jedinice za provedbu projekta (JPP) Dana 14. prosinca 2020. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., potpisao je Ugovor o javnoj nabavi softvera za DGU i edukaciju članova JPP-a iz DGU za korištenje nabavljenog softvera u okviru projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“. 14.12.2020. | Pisane vijesti
Održana šesta informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“Dana 14. prosinca 2020. godine u organizaciji Državne geodetske uprave organizirana je šesta online informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 14.12.2020. | Pisane vijesti
Održana peta informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“Dana 11. prosinca 2020. godine u organizaciji Državne geodetske uprave organizirana je peta online informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 11.12.2020. | Pisane vijesti
Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek održao je sastanak sa predstavnicama Ministarstva pravosuđa i upraveGlavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek dipl. ing. geod., održao je dana 10. prosinca 2020. godine sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave na temu pojedinačnog prevođenja/preoblikovanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u Bazu zemljišnih podataka. 10.12.2020. | Pisane vijesti
Održana četvrta informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“Dana 10. prosinca 2020. godine u organizaciji Državne geodetske uprave organizirana je četvrta online informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 10.12.2020. | Pisane vijesti
Održan prvi sastanak Nadzornog odbora projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“Dana 09. prosinca 2020. godine u organizaciji Državne geodetske uprave održan je prvi sastanak Nadzornog odbora projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ koji je sufinanciran iz Kohezijskog fonda. 09.12.2020. | Pisane vijesti
Održana treća informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“Dana 09. prosinca 2020. godine u organizaciji Državne geodetske uprave organizirana je treća online informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 09.12.2020. | Pisane vijesti
Održana druga informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“Dana 08. prosinca 2020. godine u organizaciji Državne geodetske uprave organizirana je druga online informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 08.12.2020. | Pisane vijesti
Održana prva informativno-edukacijska radionica u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“Dana 07. prosinca 2020. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, organizirana je prva, online informativno-edukacijska radionica, u okviru projekta „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 07.12.2020. | Pisane vijesti
Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek potpisao Ugovor o javnoj nabavi za uslugu izgradnje kapaciteta za online edukaciju i provedbu edukacije službenika DGU i geodetskih izvoditelja za korištenje Sustava digitalnih geodetskih elaborataDana 2. prosinca 2020. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., potpisao je Ugovor o javnoj nabavi za uslugu izgradnje kapaciteta za online edukaciju i provedbu edukacije službenika DGU i geodetskih izvoditelja za korištenje Sustava digitalnih geodetskih elaborata. 02.12.2020. | Pisane vijesti