Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 410 vijesti.
Održana četvrta edukacija u okviru projekta "Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma"Dana 4. i 5. veljače 2020. godine održane su edukacije u Područnom uredu za katastar Požega u okviru Ugovora UP.04.1.1.10.0002, "Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma", financiranog iz Europskog socijalnog fonda. 06.02.2020. | Pisane vijesti
Registar geografskih imenaDržavna geodetska uprava je tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje registara geografskih imena sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18). Registar sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske (endonime) koji se u registar unose iz službenih dokumenata i evidencija javnopravnih tijela koja u okviru svoje nadležnosti stvaraju pojedina geografska imena ili podatke o geografskim imenima. 05.02.2020. | Pisane vijesti
Potpisani Ugovor o javnoj nabavi usluga osnovnog i proširenog održavanja sustava Registra prostornih jedinica te Ugovor o javnim uslugama održavanja sustava Geoportal NIPP-a za 2020. godinuDana 03. veljače 2020. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i predsjednica uprave IGEA d.o.o. Jarmila Pezo potpisali su Ugovor o javnim uslugama održavanja sustava Registra prostornih jedinica za 2020. godinu te Ugovor o javnoj nabavi usluge održavanja sustava Geoportala NIPP-a do mjeseca lipnja 2020. godine. 04.02.2020. | Pisane vijesti
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o sadržaju, obliku i održavanju katastarskog operata Dana 31. siječnja 2020. godine na portalu e-Savjetovanje objavljeno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o sadržaju, obliku i održavanju katastarskog operata. 03.02.2020. | Pisane vijesti
Održana treća edukacija u okviru projekta "Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma"Dana 3. veljače 2020. godine održana je edukacija u Središnjem uredu Državne geodetske uprave u Zagrebu u okviru Ugovora UP.04.1.1.10.0002, "Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma", financiranog iz Europskog socijalnog fonda. 03.02.2020. | Pisane vijesti
Održan sastanak na temu provedbe Detaljnog plana izlaganja u Primorsko-goranskoj županijiDana 21. siječnja 2020. godine u prostorijama Područnog ureda za katastar Rijeka održan je sastanak na temu provedbe Detaljnog plana izlaganja u Primorsko – goranskoj županiji.
  03.02.2020. | Pisane vijesti
Vlada Republike Hrvatske usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podatakaVlada Republike Hrvatske na svojoj 204. sjednici održanoj 30. siječnja 2020. godine usvojila je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka koji je Vladi predložila Državna geodetska uprava. 31.01.2020. | Pisane vijesti
Održana druga edukacija u okviru projekta "Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma"Dana 28. i 29. siječnja 2020. godine održane su edukacije u Područnom uredu za katastar Rijeka u okviru Ugovora UP.04.1.1.10.0002, "Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma", financiranog iz Europskog socijalnog fonda. 31.01.2020. | Pisane vijesti
Održana treća u nizu edukacija u okviru projekta "Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova"Dana 28., 29. i 30 . siječnja 2020. godine održana je edukacija u Državnoj geodetskoj upravi u okviru Ugovora UP.04.1.1.10.0001, "Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova", financiran iz Europskog socijalnog fonda. 30.01.2020. | Pisane vijesti
Potpisan Ugovor o partnerstvu na projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“​Dana 30. siječnja 2020. godine u prostorijama Državne geodetske uprave potpisan je Ugovor o partnerstvu na projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ između Državne geodetske uprave i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 30.01.2020. | Pisane vijesti