Etički kodeks

Etičkim kodeksom državnih službenika utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.
Građani i pravne osobe te državni službenici mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje državnih službenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.
Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetičko i moguće koruptivno postupanje službenika:

  • čelniku državnog tijela u kojem službenik radi osobno, putem pošte ili elektroničke pošte,

  • povjereniku za etiku osobno, putem pošte ili elektroničke pošte,

  • putem besplatnog telefona u Ministarstvu uprave (0800 0304).


Povjerenica za etiku u DGU: Marijana Nardić, dipl.iur.,
tel: 01 6166 519
e-mail: marijana.nardic@dgu.hr
 
Zamjenica Povjerenika za etiku u DGU: Katarina Stanić, dipl. iur.,
tel: 01 6165 492
e-mail: katarina.stanic@dgu.hr