Ravnopravnost spolova

Sukladno odredbi članka 11. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine” br. 82/08 i 69/17) tijela državne uprave i pravne osobe u pretežitom vlasništvu države svake četiri godine donose planove djelovanja iz djelokruga svoje nadležnosti na osnovi analize položaja žena i muškaraca, utvrđuju razloge za uvođenje posebnih mjera, ciljeve koje treba postići, način provedbe i metode nadziranja provedbe.

Koordinatorica za ravnopravnost spolova: Katarina Fidermuc Rončević, dipl.iur.