Zaštita osobnih podataka

Državna geodetska uprava obrađuje osobne podatke ispitanika u skladu s važećim propisom kojim je regulirana zaštita osobnih podataka - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Odlukom glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave imenovani su službenik za zaštitu osobnih podataka i zamjenik službenika za zaštitu osobnih podataka sukladno čl. 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi ispitanika koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte zastitapodataka@dgu.hr .

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: zastitapodataka@dgu.hr 

ili putem pošte:
Državna geodetska uprava
n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka
Gruška ulica 20
10 000 Zagreb