Otvoreni podaci

Slika /slike/Pristup informacijama/Open data.jpg
Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist. Dostupni su u otvorenim oblicima koji se mogu za bilo koju namjenu slobodno koristiti, ponovno uporabiti i dijeliti, bez ograničenja ili s minimalnim pravnim, tehničkim ili financijskim ograničenjima.

Državna geodetska uprava omogućava dostupnost otvorenih podataka i ponovnu uporabu podataka korisnicima javnom objavom podataka putem mrežnih usluga pogodnih za ponovnu uporabu odnosno kada to nije moguće na temelju zahtjeva za ponovnu uporabu.
 
Najveći dio otvorenih podataka u nadležnosti Državne geodetske uprave su podaci državne izmjere, katastra nekretnina, registra zgrada, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena propisani Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (NN 56/2023), a detaljan opis podataka za ponovnu uporabu nalazi se u Prilogu 1. navedenog Pravilnika.
 
Po zahtjevu korisnika za ponovnu uporabu Državna geodetska uprava neće prilagođavati i obrađivati te neće izdvajati dijelove podataka.
 
Visokovrijedni skupovi podataka su informacije čija je ponovna uporaba povezana s važnim koristima za društvo, okoliš i gospodarstvo, osobito zbog njihove prikladnosti za stvaranje usluga s dodanom vrijednošću, aplikacija i novih, kvalitetnih te prikladnih radnih mjesta, te zbog brojnih mogućih korisnika usluga s dodanom vrijednošću i aplikacija koje se temelje na tim skupovima podataka.
 
Podaci u nadležnosti Državne geodetske uprave spadaju u tematske kategorije visokovrijednih skupova podataka: geoprostorni podaci, promatranje zemlje i okoliš te mobilnost.


VISOKOVRIJEDNI SKUPOVI PODATAKA

 Tematska kategorija: GEOPROSTORNI PODACI
 
 • ADMINISTRATIVNE JEDINICE
Upravne jedinice INSPIRE - ATOM servis za anonimne korisnike (ATOM)
        URL: https://geoportal.dgu.hr/services/atom/en.xml
 
 • GEOGRAFSKA IMENA
Registar geografskih imena - ATOM INSPIRE
URL: https://transformiraj.nipp.hr/services/bsp/org.9.1b49fe7f-bc6d-4049-beb4-78db1ea67734/service/atom/id_predefined_dataset
 
 • ADRESE
Adrese INSPIRE - ATOM servis za anonimne korisnike (ATOM)
 URL: https://geoportal.dgu.hr/services/atom/en.xml
 
 • ZGRADE
Zgrade INSPIRE - ATOM servis za anonimne korisnike
 URL: https://geoportal.dgu.hr/services/atom/en.xml
 
INSPIRE WFS servis za sloj zgrada iz katastarskog plana
URL: https://api.uredjenazemlja.hr/services/inspire/bu/wfs
 
 • KATASTARSKE ČESTICE
Katastarske čestice i katastarske općine - WFS INSPIRE
URL: https://api.uredjenazemlja.hr/services/inspire/cp/wfs
 
Tematska kategorija: PROMATRANJE ZEMLJE I OKOLIŠ
 
 • HIDROGRAFIJA
Hidrografija INSPIRE - ATOM servis za anonimne korisnike (ATOM)
        URL: https://geoportal.dgu.hr/services/atom/en.xml
 
 • VISINA
Visine INSPIRE - ATOM servis za anonimne korisnike (ATOM)
URL: https://geoportal.dgu.hr/services/atom/en.xml
 
 • ORTOFOTO
Digitalni ortofoto 2019/20 - WCS servis za registrirane korisnike (WCS)
 URL: https://geoportal.dgu.hr/services/auth/inspire/orthophoto_2019_2020/wcs?authKey=12345
 
 • KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA
Korištenje i namjena zemljišta INSPIRE - ATOM servis za anonimne korisnike (ATOM)
URL: https://geoportal.dgu.hr/services/atom/en.xml
 
 • MORSKE REGIJE
Morske regije INSPIRE - ATOM servis za anonimne korisnike (ATOM)
URL: https://geoportal.dgu.hr/services/atom/en.xml
 
 • PREKRIVENOST TLA
Pokrov zemljišta INSPIRE - ATOM servis za anonimne korisnike (ATOM)
URL: https://geoportal.dgu.hr/services/atom/en.xml
 
Tematska kategorija: MOBILNOST
 
 • PROMETNE MREŽE
Prometne mreže INSPIRE - ATOM servis za anonimne korisnike (ATOM)
URL: https://geoportal.dgu.hr/services/atom/en.xml
 
OSTALI OTVORENI PODACI
 
 • KATASTARSKI PLAN
ATOM - usluga preuzimanja DKP-a
https://oss.uredjenazemlja.hr/oss/public/atom/atom_feed.xml  
 • PODJELA NA LISTOVE
Sustavi geografskih mreža INSPIRE - ATOM servis za anonimne korisnike (ATOM)
URL: https://geoportal.dgu.hr/services/atom/en.xml
 

DJELOMIČNO OTVORENI PODACI

Popis ostalih mrežnih usluga nalazi se na geoportalu Državne geodetske uprave.
 
Podaci za ponovnu uporabu stavljaju se korisnicima na uporabu javnom objavom putem mrežnih usluga. Ukoliko podaci nisu dostupni putem mrežnih usluga, može se podnijeti zahtjev za ponovnu uporabu podataka. Popis podataka za ponovnu uporabu nalazi se u Prilogu 1. Pravilnika.
 
LISTA BAZA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE NALAZI SE U TABLICI:

Asset lista


UVJETI KORIŠTENJA ZA PONOVNU UPORABU PODATAKA

 
Podaci za ponovnu uporabu u nadležnosti Državne geodetske uprave dostupni su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz Otvorenu dozvolu.
 

Otvorena dozvola

Otvorena dozvola omogućava korisniku svaku uporabu informacija na koje se odnosi, uključujući prostorno i vremenski neograničeno, besplatno, neisključivo i osobno pravo uporabe informacija koje su predmet dozvole.

Otvorena dozvola odnosi se i na sadržaj i na strukturu predmetnog skupa podataka koji predstavlja informacije javnog sektora, kao i na metapodatke koji se odnose na predmetne informacije.
I.
Informacije i metapodaci mogu se koristiti u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu, a osobito:
- reproducirati, distribuirati i stavljati na raspolaganje trećim osobama
- prilagođavati i povezivati s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka
- iskorištavati integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama
II.
U slučaju uporabe informacija korisnik se obvezuje:
- navesti izjavu o izvoru informacije kako je naznačena od strane tijela koje je izradilo informaciju te datum zadnje izmjene
- u slučaju da izvor nije naveo izjavu o izvoru, navesti: »Sadrži informacije tijela javne vlasti u skladu s Otvorenom dozvolom«, uz isticanje poveznice
- navesti poveznicu na skup podataka (URI), ukoliko je informacija javno objavljena
III.
Sve izmjene, uređivanje, novi dizajn ili promjene moraju se naznačiti kao takve u izjavi o izvoru.
Ova dozvola ne ovlašćuje korisnika na takvu uporabu informacija koja bi upućivala na službenu podršku korisnika ili načina uporabe informacija od strane pružatelja informacije.