Vizura

VIZURA je informativni letak Državne geodetske uprave. Prvi broj izašao je u prosincu 2006. godine na inicijativu tadašnjeg ravnatelja prof. dr. sc. Željka Bačića, dipl. ing. geod. Vizura se danas objavljuje na web stranicama Državne geodetske uprave u digitalnom obliku.