EU fondovi

  • Slika /slike/Istaknute teme/EU fondovi/EU fondovi.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata

Dokumenti

Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova

Dokumenti

Uspostava e-Registra zgrada

Dokumenti

Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma
Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Dokumenti

Upravljanje zemljišnim podacima u Republici Hrvatskoj
Uspostava službenog topografsko-kartografskog informacijskog sustava koji će se koristiti kao podloga za geoinformacijske sustave tijela državne uprave i javnog sektora
Geoinformacijski sustav državne granice Republike Hrvatske (GiSDG)
Unaprjeđenje hrvatskog pozicijskog sustava (CROPOS) povezivanjem s Europskim globalnim satelitskim sustavom Galileo
Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)
Tehnička pomoć OPULJP, KI za pripremu projekata za financiranje iz Europskog socijalnog fonda

Dokumenti