Podnesite zahtjev

 

                                                                              Zaštita osobnih podataka

   
1. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJAL
2. CROPOS
3. DETALJNA TOPOGRAFSKA KARTA
4. DIGITALNA ORTOFOTOKARTA
5. DIGITALNI MODEL RELJEFA
6. DIGITALNI PODACI IZ GRAFIČKOG DIJELA REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA
7. DIGITALNI PODACI IZ POPISA PROSTORNIH JEDINICA
8. DRŽAVNA GRANICA - GRANIČNA CRTA
9. DRŽAVNA GRANICA - GRANIČNA TOČKA
10. HRVATSKA OSNOVNA KARTA
11. JAVNE ISPRAVE I SLUŽBENI PODACI KATASTRA NEKRETNINA
12. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PROSTORNIH JEDINICA
13. KATASTAR INFRASTRUKTURE
14. ODREĐIVANJE KUĆNOG BROJA ZGRADE
15. POTVRDA I UVJERENJE O KUĆNIM BROJEVIMA ZGRADA
16. POTVRDA O IZDANIM SUGLASNOSTIMA
17. PREGLED I POTVRĐIVANJE GEODETSKIH ELABORATA
18. PRENUMERACIJA KUĆNOG BROJA ZGRADE
19. PROGRAMSKA APLIKACIJA T7D
20. SNIMANJE IZ ZRAKA I UPORABA ZRAČNIH SNIMAKA
21. STALNE TOČKE GEODETSKE OSNOVE
22. TEMELJNA TOPOGRAFSKA BAZA
23. TOPOGRAFSKI PODACI  1000000
24. UKIDANJE KUĆNOG BROJA ZGRADE
25. UVJERENJE O NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA
26. UVJERENJE O VIDLJIVOSTI ZGRADA NA DOF-u
27. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE 68
28. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE 68 - PODRUČNI UREDI
29. UVJERENJE - ZGRADA EVIDENTIRANA NA KATASTARSKOM PLANU ili VIDLJIVA NA HOK-u DO 21. lipnja 2011. godine
30. WEB APLIKACIJA STGO i T7D
   
31. ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE - SDGE
32. ZAHTJEV - IZDAVANJE POTVRDE ZOG I ZOPU