Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2020 I

Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/20-01/05, URBROJ: 541-07-02/7-20-4 od 19.03.2020. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 25.03.2020. godine, za radno mjesto kako slijedi:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR  SPLIT
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica