Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2023

Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/22-01/24, URBROJ: 541-07/1-22-3 od 15.12.2022. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 19.12.2022. godine, za radno mjesto:

29.3/4 stručni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica