Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2019 - IV

Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 124 od 18.12.2019. godine, za radna mjesta kako slijedi:
 
1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA KATASTARSKE PROGRAME I POSEBNE REGISTRE
SLUŽBA ZA KATASTAR INFRASTRUKTURE
  • 4.3/2 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA
SLUŽBA ZA VOĐENJE LJUDSKIH POTENCIJALA
  • 7.2/4 Stručni suradnik – 1 vježbenik/vježbenica

3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU
  • 9/2 Viši unutarnji revizor - 1 izvršitelj/izvršiteljica

4. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ROVINJ
  • 27.7/6 Stručni referent za katastarske poslove - 1 vježbenik/vježbenica