Digitalna ortofotokarta

Digitalna ortofotokarta (DOF) je službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000  (DOF5) za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Ortofotokarta izrađuju se sukladno odgovarajućim Tehničkim specifikacijama.
U sklopu novih katastarskih izmjera izrađuju se digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:2000 (DOF2) i to samo za područje katastarskih općina u izmjeri.
 
Digitalna ortofotokarta izrađena je prevođenjem digitalne aerofotogrametrijske snimke (poznatih vrijednosti unutarnje i vanjske orijentacije) iz centralne u ortogonalnu projekciju uz upotrebu DMR-a odgovarajuće točnosti.
 
DOF5 sustavno se izrađuje od 2000. godine, a za cjelokupno područje Republike Hrvatske izrađen je iz snimanja 2011. i 2014./2016. godine.
 
Tehnički opis

  • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM

  • mjerilo: 1: 5 000 / 1: 2 000

  • geometrijska rezolucija: 0,50 m/piksel / 0,20 m/piksel

  • oblik: digitalni / analogni

  • format isporuke: .TIFF + .TFW + .DWG

  • broj listova DOF5: godina snimanja 2011. izrađeno 10945 listova,
    2014.-2016. izrađeno 10524 listova od ukupno 10945

  • površina obuhvaćena listom DOF5: 600 ha

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18).

Izdavanje podataka

Zahtjev za izdavanje digitalne ortofotokarte
 
Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 115/16)) i Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18). Upravne pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze.
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.