Specifikacije

Tehničke specifikacije za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapisa

Dodatak 1 - Razmjenski format zapisa za potrebe izrade digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture (DGEI) v. 4.0

DXF PREDLOŠCI v. 4.0

PRIMJER DGEI Elektroničko komunikacijska infrastruktura

Dodatak 2 - Razmjenski format zapisa za inicijalni uvoz v 4.0

Dodatak 4 - Predložak Izjave, Potvrde, Obavijesti, Pisane primjedbe

Dodaci Tehničkim specifikacijama za izradu DKP i DGE

Dodaci Tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate