Zbirka znanstvenih i stručnih radova

Slika /slike/Pristup informacijama/Zbirka_strucnih_radova.jpg
Repozitorij Državne geodetske uprave je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup i uvid u znanstveno-istraživačke i stručne radove nastale kroz dugogodišnji intelektualni i kreativni rad zaposlenika Državne geodetske uprave.
 
U Repozitoriju je pohranjen popis magistarskih radova, disertacija, znanstvenih i stručnih radova, knjiga, monografija, poglavlja u knjigama, neobjavljenih radova i pozvanih predavanja i drugih vrijednih radova.

Repozitoriju možete pristupiti putem poveznice.