Nacionalna infrastruktura prostornih podataka

www.nipp.hr

Državna geodetska uprava kao Nacionalna kontaktna točka za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) uspostavlja i održava mrežne stranice NIPP-a na mrežnoj adresi: www.nipp.hr. Namijenjene su svim dionicima NIPP-a, od subjekata NIPP-a, izvođača, lokalnih promotora do građana, a s ciljem podizanja razine znanja i informiranja o infrastrukturama prostornih podataka, obvezama koje proizlaze iz Zakon o NIPP-u (56/13, 52/18, 50/20) i Direktive INSPIRE te prednostima i koristima NIPP-a.

Stranice sadrže pregled zakonodavnog okvira uspostave NIPP-a (zakoni, uredbe, provedbena pravila i tehničke smjernice), institucionalnog okvira NIPP-a, opise i definicije 35 tema prostornih podataka kojima su definirani prostorni podaci obuhvaćeni NIPP-om kao i pregled ostalih dokumenata važnih za uspostavu i razvoj NIPP-a. Redovito se na mrežnim stranicama NIPP-a objavljuju novosti, dostignuća i važne obavijesti iz područja infrastruktura prostornih podataka.

Na mrežnim stranicama NIPP-a ujedno su smještene i službene stranice konferencije Dani infrastruktura prostornih podataka na kojima se objavljuju informacije o održavanju konferencije, prijavi sudionika, sažetaka i sl. Također, mrežne stranice uključuju i informacije o već održanim događanjima NIPP-a, odnosno radionicama i skupovima u organizaciji Nacionalne kontaktne točke.

Mrežne stranice NIPP-a daju uvid u metapodatke NIPP-a koji su definirani Specifikacijom metapodataka NIPP-a v.2.1. Opisi i definicije metapodataka pružaju urednicima metapodataka podršku prilikom prikupljanja i dokumentiranja metapodataka u Katalogu metapodataka NIPP-a.
Za potrebe podizanja razine znanja o NIPP-u, na stranicama se u okviru Baze znanja objavljuju publikacije, zbornici i edukacijski materijali s tematikom infrastruktura prostornih podataka.

Mrežne stranice NIPP-a ističu i promoviraju misiju NIPP-a koja glasi: „Uspostaviti infrastrukturu koja putem standardiziranih mrežnih usluga osigurava prostorne podatke javnim institucijama, poslovnim subjektima, organizacijama i građanima“ i viziju NIPP-a: „Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“.

Mrežne stranice NIPP-a dostupne su i na engleskom jeziku.