Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Slika /slike/Vijesti/Geoportal_NIPP/Naslovna_Geoportal_novi.JPG
geoportal.nipp.hr

Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) predstavlja čvornu točku za objavu metapodataka i pronalaženje prostornih podataka koji su dio NIPP-a. Sastoji se od Kataloga metapodataka i preglednika prostornih podataka. Nacionalna kontaktna točka odgovorna je za us­postavu istog, te je isto jedno od direktnih obaveza država članica, određena Direktivom INSPIRE.
U Katalogu metapodataka su opisani izvori prostornih podataka na standardiziran način, sukladno NIPP profilu metapodataka. Preglednik prostornih podataka omogućava pregled prostornih podataka koji su dostupni kroz mrežnu usluga pregleda.

Geoportal NIPP-a ima trostruku ulogu:

  • Omogućava profesionalnim korisnicima, ali i svima ostalima, što jednostavnije pronalaženje prostornih podataka.

  • Pomaže subjektima NIPP-a da prostorne podatke iz svoje nadležnosti prezentiraju putem metapodataka na standardiziran, ispravan i razumljiv  način.

  • Putem mrežne usluge „pronalaženja“ (Discovery Service) prezentira prostorne podatke Republike Hrvatske na centralnom INSPIRE geoportalu, ali i na svim ostalim portalima koje preuzimaju metapodatkovne zapise iz NIPP Kataloga metapodataka.

 
Krajnji cilj Geoportala NIPP-a je putem kataloškog servi­sa objediniti opisne informacije o svim prostornim podacima koji su dio NIPP-a te ih učiniti dostupnim na jednostavan i efikasan način omogućavajući pronalaženje i olakšano dijeljenje istih.
Osim što subjekti direktno unose svoje metapodatke putem korisničkog sučelja, omogućeno je i direktno preuzimanje zapisa iz njihovih, internih, kataloga metapodataka direktno u katalog metapodataka NIPP-a. Na isti način podaci iz NIPP Kataloga se preslikavaju u INSPIRE katalog. Za očekivati je da će se broj institucija čiji se katalozi direktno preuzimati u NIPP katalog povećati.

Geoportal je napravljen na tehnologijama otvorenog koda, te je prvi put predstavljen u rujnu 2014. godine. Do rujna 2021. godine na Geoportalu NIPP-a 52 institucije opisale su 566 izvora prostornih podataka metapodacima, od kojih je 277 dostupno putem mrežnih usluga.