Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske

Slika /slike/Vijesti/LIDAR/Banner.jpg
KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Državna geodetska uprava
PARTNERI: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Grad Zagreb
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 135.045.851,70 kn
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 114.788.973,93 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 36 mjeseci

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE: www.strukturnifondovi.hr

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK), prioritetne osi 5 „Klimatske promjene i upravljanje rizicima“, specifičnog cilja 5b1 „Jačanje sustava upravljanja katastrofama“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa – KK.05.2.1.10.0001“ potpisan je dana 8. svibnja 2020. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i Državne geodetske uprave.Više detalja pročitajte na poveznici.

e-upis zgrada i obiteljskih kuća u bazu podataka o građevinama Grada Zagreba

U okviru aktivnosti Procjena potresnog rizika Grada Zagreba projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa dana 27. rujna 2021. godine započeo je e-upis zgrada i obiteljskih kuća u bazu podataka o građevinama Grada Zagreba.
 
Cilj aktivnosti Procjena potresnog rizika Grada Zagreba je znanstveno utvrditi rizik od potresa u Zagrebu za zgrade i ljude te ga kvantificirati. Stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu centralni je dio aktivnosti koji omogućava analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese.
 
Punjenje baze podataka o građevinama Grada Zagreba vrši se popisom zgrada s naglaskom na  podacima o konstrukciji zgrade u cjelini.
 

Postupak popisa zgrada provodi se na način:

Osnovni podaci koje će građani upisivati o svojoj zgradi ili obiteljskoj kući su: godina izgradnje, godina rekonstrukcije, katnost, pravilnost tlocrta građevine, podaci o konstrukciji zgrade, materijalu od kojeg je izgrađena, podaci o krovištu, temeljima, podaci o liftu i stubištu i slično.


Održan 8. sastanak Upravljačkog tijela projekta

U četvrtak, 29.04.2021. u virtualnom okruženju održan je 8. sastanak Upravljačkog tijela projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“. Na sastanku su predstavnici Državne geodetske uprave, Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba izvijestili o provođenju definiranih projektnih aktivnosti. Također se razgovaralo i o suradnji na projektu kroz razmjenu podataka institucija, a sve u svrhu najefikasnijeg postizanja rezultata projekta. Sastanci Upravljačkog tijela projekta održavaju se redovito, jednom mjesečno, kako bi svi sudionici na projektu bili informirani o pojedinostima provedbe projektnih aktivnosti.


PRETHODNE VIJESTI:

Održan sastanak Nadzornog tijela projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa