Registar geografskih imena

https://rgi.dgu.hr/

Državna geodetska uprava je tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje registara geografskih imena sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22). Registar sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske (endonime) koji se u registar unose iz službenih dokumenata i evidencija javnopravnih tijela koja u okviru svoje nadležnosti stvaraju pojedina geografska imena ili podatke o geografskim imenima.
U svrhu učinkovitijeg upravljanja i razvoja registra geografskih imena te informiranja javnosti razvijena je mrežna stranica posvećena geografskim imenima koja sadrži i aplikaciju za unos, obradu, pregled i pretraživanje podataka. Sama aplikacija omogućuje korisnicima pretraživanje geografskih imena i predlaganje novih geografskih imena preko korisničkog sučelja. Aplikacija je dostupna za javne i registrirane korisnike na mrežnoj adresi  https://rgi.dgu.hr/rgigis/.
 
Funkcionalnosti aplikacije su:
  • pretraga geografskih imena iz Registra geografskih imena po pisanju imena, vrsti geografskog objekta i administrativnoj jedinici,
  • prikazivanje lokacije odabranog geografskog imena na kartografskoj podlozi,
  • predlaganje unosa novog geografskog imena na odabranoj lokaciji od strane anonimnih korisnika.

Trenutačno je više od 120 000 geografskih imena uneseno u bazu podataka Registra geografskih imena. Geometrija i službena imena administrativnih jedinica su preuzeta iz Registra prostornih jedinica.
Aplikacija također sadrži poveznicu na module za unos izvora iz kojih su preuzeta geografska imena i katalog geografskih objekata koji sadrži popis vrsta geografskih objekata za koje se geografska imena prikupljaju.
U 2019. godini aplikaciju je koristilo 527 korisnika (od čega 513 novih) u ukupno 1363 sesije. Prosječno trajanje zadržavanja na aplikaciji je 2 minute po sesiji, a najviše korisnika dolazi iz Hrvatske (20.75%) i Sjedinjenih Američkih Država (62.45%).