Djelokrug

Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 85/2020) i drugim posebnim propisima, Državna geodetska uprava:

  • obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vođenje geodetske dokumentacije; vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture; geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu; razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru
  • obavlja poslove Nacionalne kontaktne točke za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka
  • provodi postupke izdavanja i ukidanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, te vodi službenu evidenciju o izdanim suglasnostima
  • provodi stručne ispite za obavljanje stručnih geodetskih poslova i vodi evidenciju izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu i evidenciju priznatih stručnih ispita
  • obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vođenje geodetske dokumentacije; vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i vodova; geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu; razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru
  • obavlja poslove Nacionalne kontaktne točke za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)
  • Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.