Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima