Podnesite zahtjev

 

Zaštita osobnih podataka

  Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, 92/2021, 93/2021, 95/2021) upravne pristojbe na izdavanje preslika podataka i javnih isprava se ne plaćaju.
   
  Zahtjev za Uvjerenje o osobama upisanim u katastarske operate na području RH od 1.9.2022. godine
podnosi se područnim uredima za katastar odnosno Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove
Grada Zagreba neovisno o mjesnoj nadležnosti.
ZAHTJEV za izdavanje javnih isprava i službenih podataka katastra nekretnina
   
  Od 17. listopada 2022. godine, zahtjev za Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do
15. veljače 1968. godine na području  Grada Zagreba podnosi se Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 58 a, Zagreb prema mjesnoj nadležnosti.
Upute vezane za podnošenje zahtjeva Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba možete pronaći na stranicama Grada.
ZAHTJEV za Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
   
1. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJAL
2. CROPOS
3. DETALJNA TOPOGRAFSKA KARTA
4. DIGITALNA ORTOFOTOKARTA
5. DIGITALNI MODEL RELJEFA
6. DIGITALNI PODACI IZ GRAFIČKOG DIJELA REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA
7. DIGITALNI PODACI IZ POPISA PROSTORNIH JEDINICA
8. DRŽAVNA GRANICA - GRANIČNA CRTA
9. DRŽAVNA GRANICA - GRANIČNA TOČKA
10. HRVATSKA OSNOVNA KARTA
11. JAVNE ISPRAVE I SLUŽBENI PODACI KATASTRA NEKRETNINA
12. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PROSTORNIH JEDINICA
13. KATASTAR INFRASTRUKTURE
14. ODREĐIVANJE KUĆNOG BROJA ZGRADE
15. POTVRDA I UVJERENJE O KUĆNIM BROJEVIMA ZGRADA
16. POTVRDA O IZDANIM SUGLASNOSTIMA
17. PREGLED I POTVRĐIVANJE GEODETSKIH ELABORATA
18. PRENUMERACIJA KUĆNOG BROJA ZGRADE
19. T7D PROGRAMSKA APLIKACIJA
20. ODOBRENJE ZA SNIMANJE IZ ZRAKA
21. ODOBRENJE ZA UPORABU ZRAČNIH SNIMAKA
22. STALNE TOČKE GEODETSKE OSNOVE
23. TEMELJNA TOPOGRAFSKA BAZA
24. TOPOGRAFSKI PODACI  1000000
25. UKIDANJE KUĆNOG BROJA ZGRADE
26. UVJERENJE O VIDLJIVOSTI ZGRADA NA DOF-u
27. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE 68 - PODRUČNI UREDI
28. UVJERENJE - ZGRADA EVIDENTIRANA NA KATASTARSKOM PLANU ili VIDLJIVA NA HOK-u DO 21. lipnja 2011. godine
29. T7D i STGO WEB APLIKACIJA
30. IZJAVA O ODRICANJU OD PRAVA NA ŽALBU
   
31. ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE - SDGE
32. ZAHTJEV - IZDAVANJE POTVRDE ZOG I ZOPU