Podnesite zahtjev

 

Zaštita osobnih podataka

  Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, 92/2021, 93/2021) upravne pristojbe
na izdavanje preslika podataka i javnih isprava se ne plaćaju.
   
1. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJAL
2. CROPOS
3. DETALJNA TOPOGRAFSKA KARTA
4. DIGITALNA ORTOFOTOKARTA
5. DIGITALNI MODEL RELJEFA
6. DIGITALNI PODACI IZ GRAFIČKOG DIJELA REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA
7. DIGITALNI PODACI IZ POPISA PROSTORNIH JEDINICA
8. DRŽAVNA GRANICA - GRANIČNA CRTA
9. DRŽAVNA GRANICA - GRANIČNA TOČKA
10. HRVATSKA OSNOVNA KARTA
11. JAVNE ISPRAVE I SLUŽBENI PODACI KATASTRA NEKRETNINA
12. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PROSTORNIH JEDINICA
13. KATASTAR INFRASTRUKTURE
14. ODREĐIVANJE KUĆNOG BROJA ZGRADE
15. POTVRDA I UVJERENJE O KUĆNIM BROJEVIMA ZGRADA
16. POTVRDA O IZDANIM SUGLASNOSTIMA
17. PREGLED I POTVRĐIVANJE GEODETSKIH ELABORATA
18. PRENUMERACIJA KUĆNOG BROJA ZGRADE
19. T7D PROGRAMSKA APLIKACIJA
20. ODOBRENJE ZA SNIMANJE IZ ZRAKA
21. ODOBRENJE ZA UPORABU ZRAČNIH SNIMAKA
22. STALNE TOČKE GEODETSKE OSNOVE
23. TEMELJNA TOPOGRAFSKA BAZA
24. TOPOGRAFSKI PODACI  1000000
25. UKIDANJE KUĆNOG BROJA ZGRADE
26. UVJERENJE O NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA
27. UVJERENJE O VIDLJIVOSTI ZGRADA NA DOF-u
28. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE 68
29. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE 68 - PODRUČNI UREDI
30. UVJERENJE - ZGRADA EVIDENTIRANA NA KATASTARSKOM PLANU ili VIDLJIVA NA HOK-u DO 21. lipnja 2011. godine
31. T7D i STGO WEB APLIKACIJA
32. IZJAVA O ODRICANJU OD PRAVA NA ŽALBU
   
33. ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE - SDGE
34. ZAHTJEV - IZDAVANJE POTVRDE ZOG I ZOPU