Javna nabava

Natječaji
Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Državna geodetska uprava, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Plan nabave
Registar ugovora
IISZA Projekt (Zajam IBRD 8900-HR)