IISZA Projekt (Zajam IBRD 8900-HR)

POZIV NA JAVNE KONZULTACIJE - Plan upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima (PUO)_Kontrolna lista za izvođenje radova na dodatnom izvoru napajanja podatkovnog centra Središnjeg ureda Državne geodetske uprave
Poziv na dostavu ponuda za nabavu računalne i programske opreme za CROPOS kontrolni centar DGU-a

Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (IBRD zajam broj 8900-HR) između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (NN MU br. 1/2019), Jedinica za provedbu projekta objavljuje POZIV NA DOSTAVU PONUDA (ROBA) za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, Zajam br. HR-8900 za Nabavu računalne i programske opreme za CROPOS kontrolni centar DGU-a. Detalji su objavljeni u dokumentu s desne strane.

Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 27 od datuma 11. ožujka 2020.g. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8295499.html .
 

Zahtjev za iskazivanje interesa za savjetničke usluge suradnika u uredu
Republika Hrvatska dobila je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pokrivanje troškova dodatnog financiranja Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8900-HR), a dio kojih sredstava namjerava iskoristiti za pokrivanje prihvatljivih isplata prema Ugovoru za pružanje savjetničke usluge suradnika u uredu (br.: IA/ILAS AF-D1.1.9/IC/19/9).
 
Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije je projekt Vlade Republike Hrvatske koji je ratificiran Zakonom o ratifikaciji Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za IISZA Projekt, te je pokrenut s ciljem modernizacije sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državne uprave sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.
 
U ime DGU, Jedinica za provedbu Projekta poziva na dostavu iskaza interesa za pružanje savjetničke usluge suradnika u uredu (br.: IA/ILAS AF-D1.1.9/IC/19/9).
Natječaj će se provoditi u skladu s odabirom individulnog savjetnika (eng. IC – Individual Consultant) metodom navedenom u “Propisima o nabavi” Svjetske banke. Oglas zahtjeva za iskazivanje interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 67, od 12. srpnja 2019. godine.
Poziv na dostavu ponuda za pružanje tehničke usluge agencije za posredovanje u zapošljavanju izvršitelja na poslovima stručnog suradnika za geodetske poslove za podršku područnim uredima za katastar DGU
Poziv na dostavu ponude pružanje tehničke usluge agencije za posredovanje u zapošljavanju izvršitelja na poslovima operatera za skeniranje arhive Državne geodetske uprave
Poziv na dostavu ponuda (PDP) za pružanje tehničke usluge obavljanja katastarskih izmjera