Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave.