Poziv na dostavu ponuda za nabavu računalne i programske opreme za CROPOS kontrolni centar DGU-a

Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (IBRD zajam broj 8900-HR) između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (NN MU br. 1/2019), Jedinica za provedbu projekta objavljuje POZIV NA DOSTAVU PONUDA (ROBA) za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, Zajam br. HR-8900 za Nabavu računalne i programske opreme za CROPOS kontrolni centar DGU-a. Detalji su objavljeni u dokumentu s desne strane.

Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 27 od datuma 11. ožujka 2020.g. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8295499.html .