Okončana savjetovanja

Državna geodetska uprava provela je savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za sljedeće propise:


Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina


Nacrt prijedloga Uredbe o snimanju iz zraka

 

Nacrt Pravilnika o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova


Nacrt Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

 

Nacrt Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

 

Nacrt Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o geodetskim elaboratima


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Savjetovanje o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o geodetskoj djelatnosti

Specifikacija proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke (Verzija 2.1)

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje o Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Strategije NIPP-a 2020.

Pravilnik o katastru infrastrukture

Specifikacija proizvoda Topografski podaci verzija 2.0.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Specifikacija proizvoda TK25 verzija 2.0.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Specifikacija proizvoda TK50 verzija 1.0.

Prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom Zakona

Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom Zakona

Nacrt Uredbe o snimanju iz zraka

Prijedlog Iskaza i Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s konačnim prijedlogom Zakona

Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu Državne geodetske uprave

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

  • internetsko savjetovanje, od 17.07. do 18.08.2015. godine

Teze i Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Nacrt prijedloga Odluke o visini naknade za troškove u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Nacrt prijedloga Uredbe o snimanju iz zraka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Dokument CROTIS 2.0

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

Nacrt prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina