Okončana savjetovanja

Državna geodetska uprava provela je savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za sljedeće propise:

Savjetovanje o Pravilniku o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima

Savjetovanje o Prijedlogu odluke o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. god.

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s Konačnim prijedlogom Zakona

Savjetovanje o nacrtu Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina


Nacrt prijedloga Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Nacrt prijedloga Zakona o naseljima

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – specifikacije proizvoda za izradu topografskih karata TK25, TK50, TK100 i TK250

U okviru EU projekta “Uspostava službenog topografsko-kartografskog informacijskog sustava koji će se koristiti kao podloga za geoinformacijske sustave tijela državne uprave i javnog sektora“ izrađeni su prijedlozi novih verzija specifikacija proizvoda topografskih karata TK25 i TK50 i po prvi puta prijedlozi specifikacija proizvoda topografskih karata TK100 i TK250.
 
Specifikacija proizvoda TK25 je dokument kojim su propisane tehničke karakteristike topografskih i kartografskih podataka, načini prikupljanja i obrade te elementi kvalitete i dozvoljena odstupanja vezana na mjerilo prikaza 1 : 25000. Do sada su izrađene 4 verzije Specifikacije proizvoda TK25 i to verzija 1.0 - 2003. godine, verzija 1.1 - 2004. godine, verzija 1.2 - 2011. godine i verzija 2.0 - 2014. godine. Promjene u novoj verziji su značajnije u odnosu na prijašnju verziju, jer su po prvi puta za mjerilo 1:25000 definirani model podataka, procedure automatske generalizacije, metodologije mapiranja iz baza krupnijih mjerila te je primijenjen fokus sa standardnog prikaza na funkcionalno povezane prostorne baze podataka.
 
Specifikacija proizvoda TK50 je dokument kojim su propisane tehničke karakteristike topografskih i kartografskih podataka, načini prikupljanja i obrade te elementi kvalitete i dozvoljena odstupanja vezana na mjerilo prikaza 1 : 50000. Do sada je izrađena jedna verzija Specifikacije proizvoda TK50 i to verzija 1.0 - 2014.godine. Promjene u novoj verziji izvršene su na način da je dorađen model podataka te su izrađene procedure automatske generalizacije i metodologije mapiranja iz baza krupnijih mjerila.
 
Specifikacija proizvoda TK100 je dokument kojim su propisane tehničke karakteristike topografskih i kartografskih podataka, načini prikupljanja i obrade te elementi kvalitete i dozvoljena odstupanja vezana na mjerilo prikaza 1 : 100000. Za mjerilo 1:100000 po prvi puta su definirani model podataka, procedure automatske generalizacije i metodologije mapiranja iz baza krupnijih mjerila.  
 
Specifikacija proizvoda TK250 je dokument kojim su propisane tehničke karakteristike topografskih i kartografskih podataka, načini prikupljanja i obrade te elementi kvalitete i dozvoljena odstupanja vezana na mjerilo prikaza 1 : 250000. Za mjerilo 1:250000 po prvi puta su definirani model podataka, procedure automatske generalizacije i metodologije mapiranja iz baza krupnijih mjerila.  
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je otvoreno od  16. prosinca 2020. god., do 15. siječnja  2021. godine.

Molimo Vas da svoje primjedbe unesete u obrazac dostupan putem poveznice.
 
Specifikacije proizvoda TK25
 
Specifikacije proizvoda TK50
 
Specifikacije proizvoda TK100
 
Specifikacije proizvoda TK250
 
Prijedloge i primjedbe dostaviti na e-mail: info@dgu.hr
 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Hrvatski topografski informacijski sustav (CROTIS)

U okviru EU projekta “Uspostava službenog topografsko-kartografskog informacijskog sustava koji će se koristiti kao podloga za geoinformacijske sustave tijela državne uprave i javnog sektora“ proširen je postojeći model podataka CROTIS.
 
Modelom podataka CROTIS se daju osnovna i detaljna rješenja topografsko informacijskog sustava u domeni modela podataka, njihovog prikupljanja, obrade, točnosti, načina predstavljanja, topoloških relacija i njihove razmjene. Do sada su izrađene 4 verzije CROTIS modela i to verzija 1.0 - 2000. godine, verzija 1.1 - 2001. godine, verzija 1.2 - 2009. godine i verzija 2.0 - 2014. godine. Promjene u modelu CROTIS verzije 2.1 obuhvaćaju proširenja postojećih klasa s novim atributima te proširenja postojećih i uvođenje novih kodnih lista, a kako bi podaci Temeljen topografske baze omogućili visok stupanj automatizirane generalizacije i kartografske simbolizacije potrebne za izradu kartografskih proizvoda.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je otvoreno od 16.  prosinca 2020. god., do 15. siječnja 2021. godine.

Molimo Vas da svoje primjedbe unesete u obrazac dostupan putem poveznice.
 
Hrvatski topografski informacijski sustav (CROTIS)

Prijedloge i primjedbe dostaviti na e-mail: info@dgu.hr

Savjetovanje o ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2021. godinu

Savjetovanje o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina


Pravilnik o registru zgrada - ponovno otvoreno savjetovanje

Pravilnik o registru zgrada bio je na javnom savjetovanju u razdoblju od 04. srpnja 2019. do 04. kolovoza 2019. godine, no s obzirom da je od prvog savjetovanja s javnošću proteklo toliko vremena i da su u odnosu na prethodni tekst pravilnika izvršene promjene teksta isti se ponovno stavlja na e–savjetovanje, kako bi svi zainteresirani subjekti bili u mogućnosti upoznati se s tim promjenama.

​Pravilnik o geodetskim elaboratima


Pravilnik o katastru infrastrukture


Pravilnik o sadržaju, obliku i održavanju katastarskog operata


Prijedlog Uredbe o snimanju iz zraka


Nacrt Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije


Nacrt Pravilnika o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji


Nacrt prijedloga Pravilnika o registru prostornih jedinica


Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka


Savjetovanje o ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2020. godinu


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državnoj granici


Nacrt Pravilnika o načinu uporabe zemljišta i zgrada te posebnim pravnim režimima


Pravilnik o kartografskim znakovima


Pravilnik o registru geografskih imena

Savjetovanje o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2020. godinu i obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o naseljima

Prethodna procjena za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere, katastra nekretnina, registra zgrada, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena


Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

​Pravilnik o registru zgrada


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora

 

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

 

Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina


Nacrt prijedloga Uredbe o snimanju iz zraka

 

Nacrt Pravilnika o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova


Nacrt Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

 

Nacrt Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

 

Nacrt Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o geodetskim elaboratima


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Savjetovanje o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o geodetskoj djelatnosti

Specifikacija proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke (Verzija 2.1)

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje o Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Strategije NIPP-a 2020.

Pravilnik o katastru infrastrukture

Specifikacija proizvoda Topografski podaci verzija 2.0.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Specifikacija proizvoda TK25 verzija 2.0.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Specifikacija proizvoda TK50 verzija 1.0.

Prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom Zakona

Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom Zakona

Nacrt Uredbe o snimanju iz zraka

Prijedlog Iskaza i Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s konačnim prijedlogom Zakona

Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu Državne geodetske uprave

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

  • internetsko savjetovanje, od 17.07. do 18.08.2015. godine

Teze i Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Nacrt prijedloga Odluke o visini naknade za troškove u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Nacrt prijedloga Uredbe o snimanju iz zraka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Dokument CROTIS 2.0

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

Nacrt prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina