Registar geografskih imena

Prema United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), krovnoj organizaciji za standardizaciju geografskih imena, registar geografskih imena popis je toponima uređen po alfabetskom ili drugom redu s podatcima o njihovom položaju, objektu i po mogućnosti njihovim varijacijama te sadrži i druge informacije. 
Registar sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske (endonime). Trenutno su dostupni podatci Registara geografskih imena zasnovani na topografskoj karti mjerila 1: 300 000,1:200 000 i 1:25 000 i dodatnim izvornicima. Ovaj servis sadrži imena gustoće proporcionalne navedenim mjerilima. Sukladno mjerilu definiran je katalog geografskih obilježja (objekata) i provedeno georeferenciranje imena.

Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESC-o kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, preuzetih s listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Na razvoju i proširenju Registra kontinuirano se radi. Registar omogućuje uvid u slijedeća obilježja:

 1. Geografsko ime – ime geografskog obilježja,

 2. Administrativno područje – administrativno područje u kojem se nalazi geografski objekt,

 3. Klasa – klasifikacija geografskog objekta,

 4. E, N – istočna (East) i sjeverna (North) koordinata geografskog imena u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996, poprečnoj Merkatorovoj projekciji (HTRS96/TM) u metrima,

 5. Lokacija – kartografska vizualizacija imena,

 6. Klasifikaciju objekta prema EuroGeoNames sustavu europske infrastrukture geografskih imena na jezicima:

 • hrvatski (hrv),

 • engleski (eng),

 • njemački (ger),

 • francuski (fre),

 • talijanski (ita),

 • španjolski (spa),

 • nizozemski (dut),

 • mađarski (hun),

 • slovenski (slv),

 • slovački (slo)

 • češki (cze).

Da bi se geografsko ime jednostavnije smjestilo u prostor, za svako ime je dano administrativno područje u kojem se nalazi geografski objekt. Administrativno područje može biti: Republika Hrvatska, županija ili grad/općina. U administrativnom području su prve dvije klase eksplicitno navedene (Republika Hrvatska i županije), a ostala administrativna područja su klase gradovi/općine. 

Podaci Registra geografskih imena dostupni su putem razvijenih mrežnih usluga pregleda (WMS) i preuzimanja (WFS). Sami podaci i servisi usklađeni su sa zahtjevima INSPIRE direktive i uključeni u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka.

Više pročitajte na rgi.dgu.hr