Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje građana i stručne javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti na određeni propis.

Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provodi se sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15 i 69/22).
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) koji pruža smjernice za učinkovito savjetovanje državnih tijela i zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona i drugih akata. Kodeksom se ujedno utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u navedenim postupcima.

Državna geodetska uprava na ovim internetskim stranicama objavljuje pozive na savjetovanje o nacrtima zakona, drugih propisa i akata iz svoje nadležnosti kako bi zainteresirana i stručna javnost mogla aktivno sudjelovati u njihovim donošenjima. Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta zakona, drugih propisa i akata također se javno objavljuju kako bi se vidio učinak savjetovanja.

Savjetovanja se provode preko središnjeg portala za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću „ e-savjetovanja

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Đurđica Biljan Volf, dipl.iur.
Zamjenica koordinatorice: Ljiljana Martinović