Zahtjev za iskazivanje interesa za savjetničke usluge suradnika u uredu

Republika Hrvatska dobila je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pokrivanje troškova dodatnog financiranja Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8900-HR), a dio kojih sredstava namjerava iskoristiti za pokrivanje prihvatljivih isplata prema Ugovoru za pružanje savjetničke usluge suradnika u uredu (br.: IA/ILAS AF-D1.1.9/IC/19/9).
 
Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije je projekt Vlade Republike Hrvatske koji je ratificiran Zakonom o ratifikaciji Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za IISZA Projekt, te je pokrenut s ciljem modernizacije sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državne uprave sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.
 
U ime DGU, Jedinica za provedbu Projekta poziva na dostavu iskaza interesa za pružanje savjetničke usluge suradnika u uredu (br.: IA/ILAS AF-D1.1.9/IC/19/9).
Natječaj će se provoditi u skladu s odabirom individulnog savjetnika (eng. IC – Individual Consultant) metodom navedenom u “Propisima o nabavi” Svjetske banke. Oglas zahtjeva za iskazivanje interesa objavljen je u Narodnim novinama br. 67, od 12. srpnja 2019. godine.