Ispostava za katastar nekretnina Cres

  • KONTAKT

Voditelj ispostave Marino Filipas, geom. 

Creskog statuta 15    
51557 Cres   
Tel: (051) 571 171 
Fax: (051) 880 202
email: katastar.cres@dgu.hr  
  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.